Copyright © 2013 theraplay.no
Hva er Theraplay ?

Theraplay er en relasjonsbasert terapi for barn og foreldre som går ut på å styrke tilknytning, gi økt selvfølelse, mer tillit til andre mennesker og gledefylt samspill. Den er basert på naturlige mønstre av godt samspill mellom barn og foreldre og er interaktiv, fysisk og morsom.

Theraplay er basert på fire grunnleggende kvaliteter i foreldre-barn samspill: Struktur, engasjement, omsorg og stimulerende utfordringer.

I terapitimene etableres det en aktiv og følelsesmessig forbindelse mellom barn og forelder/ omsorgsgiver. Dette resulterer i at barnet får et mer positivt selvbilde og opplever seg selv som verdifull, som igjen medfører at det kan inngå i relasjoner som er positive og givende. 

I behandlingen veileder Theraplay-terapeuten foreldre og barn gjennom morsomme leker, utviklings-støttende, stimulerende og omsorgsfulle aktiviteter. Gjennom dette samspillet får foreldre hjelp til å  regulere barnets følelser og atferd samt formidle kjærlighet, glede og trygghet til barnet.

Dette styrker barnets opplevelse av trygghet, ivaretakelse og egenverd og kan kalles å "bygge relasjoner fra innsiden og ut". 

Theraplay er primært rettet mot barn i alderen 1-12 år, men kan også brukes i forhold til ungdom og voksne.

Theraplay er også godt egnet til bruk i grupper. Dette blir man introdusert for på opplæring Trinn 1.

THERAPLAY® I NORGE

Theraplay® is a registered service mark of
The Theraplay Institute,
1840 Oak Ave.,  Suite 320, 
Evanston, IL 60201, USA.

Theraplay® Norge er The Theraplay Institute
offisielle samarbeidspartner i Norge.

hegewern@online.no