Theraplay® is a registered service mark of
The Theraplay Institute,
1840 Oak Ave.,  Suite 320, 
Evanston, IL 60201, USA.

Theraplay® Norge er The Theraplay Institute
offisielle samarbeidspartner i Norge.

THERAPLAY® I NORGE

Copyright © 2013 theraplay.no
Hva er Sunshine Circles®/ Solskinnssirkler?

Solskinnssirkler er voksenstyrte, strukturerte, interaktive lekegrupper, som har til formål at forsterke barns følelsesmessige trivsel og sosiale ferdigheder. Gruppeaktiviteterne kan gennemføres med hele grupper eller med mindre grupper og kan foregå i barnehagen, i klasserommet eller andre steder det kan være hensiktismessig.
Solskinnssirkler er utviklet med henblikk på å få barn til at føle seg mere trygge og verdsatte, til å komme bedre overens med andre og oppleve seg som en del av et fellesskap. På bemerkelsesverdig vis frembringer disse lekegrupper hurtig kontakt og forbindelser blant barn og mellem barn og voksne, hvilket fører til utviklende fellesskap og mer tillitsfulle relasjoner. Når barn berikes med disse erfaringer, opplever de seg som mere kompetente sosiale individer, mere motstandsdygtige og klare for å lære.
Solskinnsirkler skaper en atmosfære av moro, omsorg, aksept og oppmuntring som fører til bedre sosiale, emosjonelle og kognitiv utvikling.

Utgangspunktet for kurset er å gi psykologen, pedagogen,  læreren helsesøster ol. en brukbar systematiseret metode til å arbeide med barn, hvis utvikling er utilstrekkelig eller mangelfull. Hvis utvikling av barnefelleskapetr på allmenområdet skal lykkes, med nettopp de mer sårbare barn det er nødvendigt å arbeide engasjert og målrettet med. Det er gjennom dette det enkelte barn utvikler evnen til at inngå i sosiale samspil og utvikle empati- og mentaliseringsevne

Solskinnssirkler vil kunne bidra til å:

Skape en atmosfære med varme, omsorg og mestring

Forbedre gruppens fungering og læring

Bygge positive relasjoner mellom barn og barn/ voksne

Oppmuntre barn til å lære og å praktisere selvkontroll

Forbedre både selvtillit og empati for andre

Fokus på samarbeid og sosiale ferdigheter

Bringe glede og begeistring til barns liv

Engasjere barn som er mer sårbare og uregulerte

Solskinnssirkler kan brukes med barn i alle aldere, men er mest kjent i forhold til småbarn, tidlig skolealder og for barn med spesielle behov.

Sunshine Circles® is a registered service mark of The Theraplay Institute, 1840 Oak Ave., Suite 320, Evanston, IL  60201, USA.

hegewern@online.no