Copyright © 2013 theraplay.no
      MIM (Marschak Interaction Method)
          foreldre/omsorgsgiver. MIM kan brukes fra graviditet til ungdomsalder med utviklingstilpassede
          oppgavesett og tilrettelegging. MIM-observasjonene kan gi nyttig, klinisk relevant informasjon om
          ulike «dimensjoner» ved samspillets kvalitet og den aktuelle foreldre-barn relasjonen.

          interaksjonsmønstre mellom barn og foreldre.
                    Metoden består av 4 faser: forberedelse, MIM-observasjon med video-opptak, analyse/vurdering,
          og feed - back/reflektive samtaler med foreldre.
          omsorgsatferd/representasjoner, foreldrenes strukturering, barnets samarbeid og kompetanse samt
          lekenhet.
          Disse dimensjonene representerer et grunnlag for trygg tilknytning og godt fungerende foreldre-barn
          relasjon. Dette gir et godt grunnlag for forståelsen og vurderingen av styrker og svakheter hos barnet
          og forelderen hver for seg og relasjonen mellom dem. Denne forståelsen deles og utdypes i reflektive
          samtaler med foreldrene ved hjelp av videoklipp fra observasjonen og gir et godt grunnlag for videre
          samspillsbehandling med Theraplay.

          samspillet og familiearbeidet..


THERAPLAY® I NORGE

Theraplay® is a registered service mark of
The Theraplay Institute,
1840 Oak Ave.,  Suite 320, 
Evanston, IL 60201, USA.

Theraplay® Norge er The Theraplay Institute
offisielle samarbeidspartner i Norge.

hegewern@online.no